SIDCon, Marstrand 2018

SUSTAINABILITY – INNOVATION – DIGITALISATION

Vägen mot det hållbara samhället bygger på innovation och digitalisering.

SID conversations är ett seminariekoncept som samlar talare inom hållbarhet, innovation och digitalisering. Olika discipliner som går hand i hand. Efter respektive presentation samlas alla presentatörer tillsammans med en moderator för att i samtal skapa nya idéer och tankebanor på scenen och hos publiken.

Vi som lever i dagens samhälle har vant oss vid en viss livsstil, men vi lever på en planet med begränsade resurser och vi kan inte fortsätta i samma spår. Vi tycker om hur vi lever och det bär emot att backa tillbaka till ett mer asketiskt liv. Vägen mot det hållbara samhället går i stället via innovation och digitalisering.

SID Conversations handlar om att, med hjälp av digitalisering och innovation, hitta nya vägar till ett bättre liv för alla utan att göra slut på den enda resurs vi har: Jorden.

SID Conversations is presented by

SIDCon och SID Conversations är ett koncept utvecklat av Mad Terrier Content and Concept AB ©2018
En del utav More Alliance